Niepełnosprawność intelektualna - leczenie i terapia

Czy możliwe jest leczenie osób niepełnosprawnych intelektualnie?

UWAGA: To nie jest oficjalna strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a poniższe informacje nie pochodzą od tego Stowarzyszenia.


Obecnie terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie nie skupia się głównie na ich defektach i zaburzeniach, lecz obejmuje rozwijanie tych elementów, które funkcjonują prawidłowo. Jak możemy wspomagać rozwój dzieci niepełnosprawnych intelektualnie?

Metody terapeutyczne

Medycyna ma do zaoferowania osobom niepełnosprawnym intelektualnie wiele pomocnych metod terapeutycznych, które poprawiają ich przystosowanie do życia. Jedną z ważniejszych metod terapii jest kinezyterapia, która ma na celu przywrócenie sprawności ruchowej pacjenta. Im większa jest sprawność motoryczna osoby niepełnosprawnej, tym większą samodzielność może ona osiągnąć. Kinezyterapia jest domeną fizjoterapeutów, którzy poprzez różnorodne ćwiczenia poprawiają istotnie zdolności ruchowe pacjentów.

Metody terapeutyczne

W terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie dużą rolę odgrywa także usprawnianie mowy przez logopedów. Ma to na celu poprawę nie tylko samego procesu mówienia, ale i oddychania oraz jedzenia, gdyż czynności te są w pewien sposób od siebie zależne. Istnieją specjalne ćwiczenia terapeutyczne, które istotnie poprawiają artykulację pacjentów, dzięki czemu mogą oni coraz lepiej komunikować się z innymi osobami. Wiele programów terapeutycznych obejmuje również muzykoterapię, dogoterapię (terapię z uczestnictwem specjalnie wyszkolonych w tym celu psów) oraz metody relaksacyjne. Nie można zapominać również o psychoterapii, która pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie radzić sobie z emocjami i budować lepsze relacje społeczne.

Należy mieć świadomość, że niezwykle ważne jest wczesne podjęcie rehabilitacji, ponieważ im młodsze dziecko, tym jego organizm jest w stanie lepiej odpowiedzieć na wybraną terapię. Zaleca się stymulowanie zaburzonych obszarów organizmu już między 6, a 8 tygodniem życia dziecka. Im młodszy organizm, tym większa jest jego neuroplastyczność, a więc zdolność do regeneracji i tworzenia nowych połączeń neuronalnych.Farmakoterapia w leczeniu niepełnosprawności intelektualnej

Nie istnieje żadna substancja, która powoduje wyleczenie z zaburzeń intelektualnych. Leki stosuje się wyłącznie wtedy, gdy nie można innymi metodami opanować zaburzeń zachowania osoby niepełnosprawnej. Silne zaburzenia zachowania z towarzyszącą agresją mogą wymagać zastosowania leków z grupy benzodiazepin, które charakteryzują się działaniem uspokajającym i przeciwlękowym. Czasami konieczne bywa podanie leków przeciwpadaczkowych (kwasu walproinowego lub karbamazepiny). Bardzo ważna jest specjalistyczna opieka psychiatryczna, ponieważ osoby z niepełnosprawnością intelektualną są nawet 3-4 razy bardziej narażone na ryzyko wystąpienia choroby psychicznej.


UWAGA: Powyższe informacje nie pochodzą od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.