Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - realizowane projekty.

Projekty Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

UWAGA: To nie jest oficjalna strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a poniższe informacje nie pochodzą od tego Stowarzyszenia. Nie mamy związku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a jedynie informujemy o jego działalności.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną każdego roku realizuje wiele pomysłów, dzięki którym osoby z upośledzeniem umysłowym rozwijają się i podnoszą swoje kompetencje społeczne. Projekty Stowarzyszenia korzystają między innymi ze wsparcia finansowego, płynącego z Unii Europejskiej. Co warto wiedzieć o działaniach tego Stowarzyszenia?

Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu jest rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku do 7 lat. Program ten jest szczególnie skierowany do dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w ramach tego projektu obejmuje specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i konsultacje medyczne. Ćwiczenia rehabilitacyjne mają na celu zwiększenie samodzielności oraz zdolności poznawczych i ruchowych. Projekt otrzymał wsparcie finansowe Gminy Miasta Szczecin.

Rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci


Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Kolejnym interesującym projektem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest program o nazwie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Celem projektu jest zapewnienie osobie niepełnosprawnej asysty, dzięki której codzienne aktywności nie będą wyzwaniem i ograniczeniem. Asystent może pomóc osobie niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego: ubieraniu, jedzeniu, robieniu zakupów, dbaniu o higienę oraz w dojeździe, na przykład do lekarza, czy do Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ramach projektu pomoc Asystenta może otrzymać 20 osób dotkniętych problemem niepełnosprawności intelektualnej. Projekt ten również otrzymał wsparcie finansowe Gminy Miasta Szczecin.

Projekt Dorosły – samodzielny – niezależny

Celem tego projektu jest nauka i zwiększenie samodzielności wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Program zakłada umożliwienie takim osobom samodzielnego życia, niezależnie od rodziny. Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia. Nauka samodzielności polega na treningu prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Projekt obejmuje zajęcia między innymi z gotowania, planowania zakupów, sprzątania, dbania o higienę własną oraz wykonywania drobnych napraw w mieszkaniu. Treningi te prowadzone są przez Asystentów Osób Niepełnosprawnych. Ostatecznym etapem projektu jest zamieszkanie osoby niepełnosprawnej intelektualnie w Mieszkaniu Chronionym, gdzie osoba ta zawsze będzie mogła liczyć na pomoc Asystenta.

Projekt Zaopiekowani

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin osób dotkniętych problemem niepełnosprawności intelektualnej. Program zakłada zwiększenie dostępu do usług medycznych oraz socjalnych, które ułatwią osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom codzienne funkcjonowanie. W ramach tego programu opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych mogą uzyskać wsparcie, które polega na zapewnieniu osobie niepełnosprawnej pobytu poza domem (nawet dwutygodniowego). Dzięki temu opiekunowie, którzy na co dzień zajmują się osobą niepełnosprawną będą mogli choć na chwilę odpocząć od swoich trudnych obowiązków. Taka pomoc rodzinie nazywana jest opieką wytchnieniową.

W ramach tego projektu opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą również uzyskać na drodze telefonicznej profesjonalną pomoc specjalistów - psychologów, lekarzy, terapeutów. Rodziny osób z niepełnosprawnością mogą również uczestniczyć w specjalnych szkoleniach i wykładach, które poruszają problemy niepełnosprawności i zwiększają wiedzę w dziedzinie rehabilitacji, neurologii i psychiatrii. Uświadamianie i szkolenie opiekunów osób niepełnosprawnych poprawia ich kompetencje, ale również zwiększa pośrednio jakość życia samych osób niepełnosprawnych.

Projekt Droga do pracy

Osoby dotknięte niepełnosprawnością intelektualną są bardzo często wykluczone z życia zawodowego, a co za tym idzie - również z życia społecznego. Celem projektu Droga do pracy była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo. W ramach projektu przeprowadzono specjalne szkolenia, po których osoby niepełnosprawne intelektualnie mogły uzyskać pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej koło Szczecina. Co więcej, szkolenia dotyczyły również pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki czemu osoby niepełnosprawne były w pełni przygotowane do podjęcia nowej aktywności zawodowej.

UWAGA: Powyższe informacje nie pochodzą od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a niektóre z tych informacji mogą nie być już aktualne. Po aktualne informacje na temat Stowarzyszenia zapraszamy na jego oficjalną stronę internetową, która znajduje się pod adresem: http://psoniszczecin.org.pl/