Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie

Pomoc rodzinie osoby niepełnosprawnej intelektualnie

UWAGA: To nie jest oficjalna strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a poniższe informacje nie pochodzą od tego Stowarzyszenia. Nie mamy związku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a jedynie informujemy o jego działalności.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oferuje wsparcie nie tylko samym osobom niepełnosprawnym, ale i ich rodzinom i opiekunom faktycznym. Wynika to ze świadomości, że opieka nad osobami niepełnosprawnymi jest jednym z najważniejszych elementów, decydujących o jakości ich życia. Stowarzyszenie zdaje sobie sprawę, że jest to codzienna, trudna i wymagająca praca, dlatego oferuje rodzinom realną i praktyczną pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Pomoc prawna - Biuro porad prawnych

Rodzice osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z pomocy i porady doświadczonych prawników. Prawnik może pomóc w sporządzaniu pism urzędowych, a także w staraniach o przyznanie renty, emerytury, czy zasiłku alimentacyjnego. Co więcej, pomoc obejmuje również sferę prawa spadkowego oraz sprawy sądowe dotyczące ubezwłasnowolnienia. Więcej na temat wsparcia prawnego można przeczytać na stronie Stowarzyszenia.

Pomoc rodzinie osoby niepełnosprawnej

Pomoc psychologa

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną jest dużym wyzwaniem dla rodziny i opiekunów faktycznych. W tym celu w ramach Stowarzyszenia możliwe jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Wsparcie obejmuje pomoc w radzeniu sobie z emocjonalnymi trudnościami i rozwiązywanie problemów dotyczących przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także kwestie ich sfery seksualnej. Pomoc skierowana jest zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i ich bliskich.Klub Rodziców

W ramach działalności Stowarzyszenia powstała specjalna placówka zrzeszająca rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Klub Rodziców organizuje cykliczne spotkania, na których opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, które towarzyszą opiece nad niepełnosprawnymi. Podczas spotkań poruszane są kwestie nowych projektów Stowarzyszenia oraz sprawy, które dotyczą np. turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Opiekunowie otrzymują realne wsparcie od osób w tej samej sytuacji życiowej, co ułatwia im dalsze funkcjonowanie i opiekę nad osobą niepełnosprawną intelektualnie. Rodzice, poprzez uczestnictwo w spotkaniach Klubu Rodziców mają realny wpływ na kierunek działań Stowarzyszenia.


UWAGA: Powyższe informacje nie pochodzą od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a niektóre z tych informacji mogą nie być już aktualne. Po aktualne informacje na temat Stowarzyszenia zapraszamy na jego oficjalną stronę internetową, która znajduje się pod adresem: http://psoniszczecin.org.pl/