Cele Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie

Cele i Misja Stowarzyszenia

UWAGA: To nie jest oficjalna strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a poniższe informacje nie pochodzą od tego Stowarzyszenia. Nie mamy związku z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a jedynie informujemy o jego działalności.


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny nie tylko w zakresie rehabilitacji. Stowarzyszenie działa przyszłościowo i daje osobom niepełnosprawnym nadzieję i szansę na samodzielne i niezależne życie w społeczeństwie.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie

Stowarzyszenie zapewnia osobom niepełnosprawnym rehabilitację i pomoc specjalistów. W ramach Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego realizowane są między innymi zajęcia logopedyczne, muzykoterapia, a także zabiegi fizykalne (np. hydroterapia), dzięki którym poprawia się aktywność motoryczna niepełnosprawnych. Co więcej, ośrodek realizuje najnowsze metody rehabilitacji takie, jak: integrację psychosensoryczną, logorytmikę, kinezjologię edukacyjną, a także komunikację alternatywną. Rehabilitacja sprawia, że osoby niepełnosprawne rozwijają swoje umiejętności nie tylko w zakresie mowy, czy ruchu, ale i emocji. Ośrodek korzysta z wiedzy specjalistów lekarzy, fizjoterapeutów, logopedów, czy muzykoterapeutów, dzięki czemu oferowana rehabilitacja jest na najwyższym poziomie.

Niepełnosprawność umysłowa i rehabilitacja


Zwiększanie samodzielności

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest zwiększenie niezależności osób niepełnosprawnych. Realizacja tego założenia jest możliwa poprzez placówkę Mieszkanie Chronione. W tym specjalnym budynku, osoby z niepełnosprawnością umysłową uczą się samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i wszystkich czynności, które są niezbędne podczas życia z dala od rodziny. Osoby niepełnosprawne mają tam zapewnioną pomoc wolontariuszy oraz osoby, pełniącej rolę Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, więc jest to działanie w pełni bezpieczne.

Mieszkanie Chronione składa się z 4 specjalnych segmentów, a każdy segment zawiera po 5 niezależnych pokoi z łazienką, w których mogą zamieszkiwać osoby niepełnosprawne intelektualnie. Oprócz tego, w Mieszkaniu Chronionym znajdują się pomieszczenia rekreacyjne, gdzie osoby niepełnosprawne mogą ćwiczyć fizycznie. Dzięki nauce samodzielności, zwiększa się szansa na uniezależnienie osób niepełnosprawnych od rodziny.

Zwiększenie aktywności zawodowej

Stowarzyszenie poprzez swój Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy, pomaga osobom niepełnosprawnym w nauce praktycznego zawodu i zwiększaniu ich kompetencji, dzięki czemu stają się osobami zdolnymi do podjęcia pracy. Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy prowadzi wiele szkoleń, wykładów i kursów, dzięki którym podjęcie pracy staje się możliwe. Aktywność zawodowa zmniejsza szansę na wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. Praca sprawia, że niepełnosprawni czują się potrzebni w danej społeczności, co stanowi dla nich istotne wsparcie psychologiczne i stymuluje dalszy rozwój.

Przy Stowarzyszeniu działa Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej w Dobrej, który stworzył społeczność i miejsca pracy skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Po szkoleniu i kursach osoby te mogą realizować się w gotowaniu, obróbce drewna, montażu, ogrodnictwie, czy utrzymywaniu czystości. Płaszczyzn, w których mogą realizować się osoby niepełnosprawne jest naprawdę wiele, a praca jest dostosowana indywidualnie do możliwości i potrzeb osoby niepełnosprawnej intelektualnie.

Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych umysłowo

Rodzice osób niepełnosprawnych umysłowo wraz z nimi toczą codzienną walkę o wyrównywanie szans i poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Przy Stowarzyszeniu powstał Klub Rodziców, który wspiera rodziny wielokierunkowo. Spotkania Klubu są organizowane raz w tygodniu. Podczas takich spotkań rodzice mogą np. zasięgnąć porady prawnika, dowiedzieć się o nowych programach i projektach Stowarzyszenia, ale i zregenerować się i odpocząć podczas imprez integracyjnych. Klub Rodziców organizuje również turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Rozwijanie zainteresowań i poznawanie sztuki

Niepełnosprawność to nie tylko ciężka praca i walka z własnymi ograniczeniami. W ramach Stowarzyszenia powstała Orkiestra Perkusyjna Gamelan, której celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Orkiestrę tworzą osoby niepełnosprawne, które dzięki uczestnictwu w tym projekcie mają szansę na kształtowanie swojej wrażliwości, rozwijanie pasji muzycznych oraz rehabilitację na drodze ćwiczenia koncentracji, rytmiki i dynamiki ruchu. Orkiestra Perkusyjna Gamelan koncertuje regularnie, co sprawia, że osoby niepełnosprawne pokazują światu swoje talenty i otwierają się na nowe doświadczenia. Muzyka daje im szansę na odreagowanie stresu i napięcia, co wspiera istotnie ich sferę psychiczną.

UWAGA: Powyższe informacje nie pochodzą od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a niektóre z tych informacji mogą nie być już aktualne. Po aktualne informacje na temat Stowarzyszenia zapraszamy na jego oficjalną stronę internetową, która znajduje się pod adresem: http://psoniszczecin.org.pl/