Wracam do strony GŁÓWNEJJesteś na stronie
ROZWIĄZANIA
 

Przepisy prawne

Osiągnięcia projektu

Szukam pracy

Dam pracę

Forum dyskusyjne

Zespół redakcyjny

Finansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
Unię Europejską 
 
 

OSIĄGNIECIA PROJEKTU

 

Realizacja projektu "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej" przyniosła następujące efekty:
 

 • 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności odbyło w Niemczech szkolenie zawodowe.
   
 • 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotne uzyskało kwalifikacje rzemieślnika wspierającego.
   
 • 4 rzemieślników wspierających znalazło zatrudnienie w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Koło w Szczecinie PSOUU.
   
 • Jedna osoba z zespołu realizującego projekt - specjalista ds. przygotowania warunków do aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, po zakończeniu projektu został zatrudniony przez Koło w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
   
 • 113 osób (na dzień 25.10.2004) zostało zarejestrowanych w bazie danych Stowarzyszenia. Wciąż napływają informacje o nowych osobach z całego województwa zachodniopomorskiego.
   
 • 28 osób z niepełnosprawnością intelektualną zerejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy.
   
 • Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem prasy, radia oraz telewizji.
 

© 2004 PSOUU Koło w Szczecinie

PlanNET design