Wracam do strony GŁÓWNEJJesteś na stronie
PRZEPISY PRAWNE
 

Przepisy prawne

Osiągnięcia projektu

Szukam pracy

Dam pracę

Forum dyskusyjne

Zespół redakcyjny

Finansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
Unię Europejską 
 


PORADY PRAWNE - PYTANIA I ODPOWIEDZI

W TYM DZIALE ZNAJDZIESZ WAŻNE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A TAKŻE ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIA ZWIĄZANE Z PRACĄ. PORADY PRAWNE PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

1.Czy osoby niepełnosprawne mogą rejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy? 
Tak. Osoby niepełnosprawne, które szukają pracy mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby: -poszukujące pracy - w przypadku gdy mają renty lub emerytury. Wtedy nie przysługuje im zasiłek dla bezrobotnych a jedynie pomoc w znalezieniu pracy. -osoby bezrobotne - w przypadku osób nie posiadających renty lub emerytury. Osoby te otrzymują zasiłek dla bezrobotnych oraz pomoc w znalezieniu pracy. 

2.Jakie dokumenty należy przedłożyć w Urzędzie Pracy aby otrzymać pracę jako osoba niepełnosprawna ? 
Należy przedłożyć następujące dokumenty: -dowód osobisty -świadectwa ukończenia szkoły, kursu -świadectwa pracy -NIP -orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

3. Jaka jest różnica pomiędzy orzeczeniem z ZUS-u a orzeczeniem z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? 
Nie ma różnicy w przypadku rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pracodawcy preferują jednak orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ponieważ są one bardziej szczegółowe. 

4.Co należy zrobić aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ?  
Należy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności złożyć wniosek o wydanie orzeczenia oraz załączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego. W Szczecinie instytucja ta ma siedzibę na ulicy Starzyńskiego 2. 

5.Czy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym mogą ubiegać się o pracę z Urzędu Pracy ?  
Tak. 

6.Czy osoba niepełnosprawna otrzymującą rentę socjalną z ZUS-u nie straci jej jeżeli podejmie pracę zarobkową?
Osoba niepełnosprawna nie straci renty socjalnej jeśli jej wynagrodzenie będzie mniejsze niż 699,70 zł (brutto). 

7.Ile godzin dziennie (maksymalnie) może pracować osoba niepełnosprawna? 
Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie, czyli 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 

8.Od jakiego wieku osoba niepełnosprawna może ubiegać się o pracę z Urzędu Pracy ?  
Od uzyskania pełnoletności (18 lat). 

9.Do którego roku życia osoba niepełnosprawna może pracować, a od kiedy jest uważana za osobę w wieku poprodukcyjnym ?  
Kobiety do 60 lat. Mężczyźni do 65 lat. 

10.Czy dochody rodziny osoby niepełnosprawnej mają wpływ na jej zarobki w zakładzie pracy chronionej ?
Dochody rodziny osoby z niepełnosprawnością brane są pod uwagę przy świadczeniach z Pomocy Społecznej. 

11. Co mam zrobić jeśli chcę podjąć pracę a nie mam w orzeczeniu wskazania do odpowiedniego zatrudnienia ?  
W takim przypadku należy zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności i złożyć wniosek o zmianę wskazań.


© 2004 PSOUU Koło w Szczecinie

PlanNET design