Jesteś na stronie
INFORMACJE

Przepisy prawne

Osiągnięcia projektu

Szukam pracy

Dam pracę

Forum dyskusyjne

Zespół redakcyjny

Dodaj stronę do Ulubionych
Ustaw stronę jako Startową
Finansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
Unię Europejską 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Uckermärkische Werkstätten gemeinnützige Gesellschaft mbH na terenie Polski (Pomorze Zachodnie) i Niemiec (Meklemburgia Pomorze Przednie).

Przedsięwzięcie skierowane jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ma na celu zwiększenie ich niezależności życiowej i szans na rynku pracy.
W celu zwiększenia skuteczności przedsięwzięcia, równolegle prowadzone są szkolenia dla rodziców, opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także pracowników samorządów lokalnych oraz profesjonalistów zajmujących się aktywnością zawodową osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu :

 1. organizowane są szkolenia zawodowe osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz rzemieślników wspierających te osoby,

 2. powstaje baza danych osób z niepełnosprawnością intelektualną oczekujących na pracę,

 3. powstaje strona internetowa promująca aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną.
   

Poniżej przedstawiamy realizowane działania:


11 maja 2004 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się seminarium pt. "Osoba z niepełnosprawnością jako klient Urzędu Pracy"

Uczestnikami seminarium były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzice, opiekunowie prawni, asystenci osobiści, przedstawiciele PFRON, Centrum Informacji i Planowania Kariery, urzędów pracy, kół Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W trakcie seminarium zapoznano uczestników z funkcjonowaniem urzędu oraz z przepisami prawnymi związanymi z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Ponadto kierownik Powiatowego Urzędu Pracy oraz doradca zawodowy odpowiadali na pytania:

 1. Czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną straci uprawnienia socjalne, jeżeli zarejestruje się jako poszukująca pracy?
 2.  
   
 3. Czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną straci uprawnienia socjalne, jeżeli pójdzie do pracy?
 4.  
   
 5. Co trzeba zrobić, aby zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Wizyty studyjne odgrywają ważną rolę w szkoleniu przedstawicieli polskich instytucji wspierających osoby niepełnosprawne. Doświadczenia naszych niemieckich sąsiadów są cennym źródłem informacji dla wszystkich uczestników.


9 marzec 2004. Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli partnera z Niemiec

I wizyta studyjna odbyła 19 marca 2004 u partnera niemieckiego w Prenzlau. W wizycie wzięli udział przedstawiciele wnioskodawcy oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie wizyty przedstawiono organizację pracy w warsztatach w Niemczech, stanowiska pracy istniejące w warsztatach oraz ich przystosowanie do indywidualnych potrzeb pracowników. Ponadto strona niemiecka przedstawiła podstawy prawne działania Warsztatów. Ustalono sposoby diagnozy predyspozycji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. 


6 kwiecień 2004. Wizyta polskiej grupy w ogrodnictwie w Pinnow

 


22 czerwiec 2004. II wizyta studyjna

II wizyta studyjna w Niemczech pracowników realizujących projekt dotyczyła oceny przebiegu szkoleń po pierwszym miesiącu ich trwania. 
Drugim elementem wizyty było porównanie podstaw prawnych dotyczących tworzenia Warsztatów Aktywności Zawodowej w Polsce oraz ich odpowiedników w Niemczech (Werkstätten für behinderte Menschen

III wizyta studyjna odbyła się 29 lipca 2004 u partnera niemieckiego w Schwedt. Podczas wizyty omówiono przebieg praktyk i podjęto kwestję rekrutacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do Zakładów Pracy w Uckermark. Wskazano tutaj również na znaczenie doboru czynności pracy do predyspozycji zawodowych pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

IV wizyta studyjna miała miejsce 20.08.2004 w Niemczech (Prenzlau). Wizytę rozpoczęto dyskusją na temat relacji personalnych między osobami niepełnosprawnymi z Polski i Niemiec. Następnie skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Warsztatów Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Uckermark:
- struktura WfbM (segment wspomagający, segment działalności gospodarczej),
- organizacja pracy w WfbM (etap wstępny, szkoleniowy, produkcji, czas trwania).

V wizyta studyjna odbyła się 13.09.2004 w Niemczech (Prenzlau). Celem spotkania było omówienie następujących tematów:

 • tworzenie, finansowanie i funkcjonowanie Uckermärkische Werkstätten,
 •  
   
 • pozyskiwanie zleceń,
 •  
   
 • dobieranie czynności produkcyjnych/ usługowych,
 •  
   
 • konstruowanie szkoleń.

Wizyta poświecona była również organizacji seminarium z zakresu "Szkolenia liderów samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych".

 

Wizyta studyjna Partnera z Niemiec:
Podsumowanie szkoleń

Wizyta studyjna partnera z Niemiec odbyła się w dniach 29.09 - 01.10.2004 w Szczecinie. Polscy i niemieccy realizatorzy projektu podsumowali zakończone szkolenia zawodowe osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wyciągnięto wnioski z obserwacji uczestników szkoleń podczas pracy. Drugi dzień wizyty poświęcony był koncepcji tworzenia Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce. W oparciu o Warsztaty Pracy w Uckermark (Uckermärkische Werkstätten gemeinnützige Gesellschaft) stworzono model działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. Dyskutowano tutaj nad możliwościami przenoszenia niektórych wzorców oraz przyszłą współpracą.


 


Szkolenie liderów samorządów lokalnych. Seminarium: Praca dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Rozwiązania polskie i niemieckie. Szkolenie liderów samorządów lokalnych odbyło się 30 września 2004 w Szczecinie w hotelu Park. Miało ono charakter seminarium, które podsumowywało zakończone praktyki zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rzemieślników wspierających. W szkoleniu liderów wzięły udział następujące grupy osób:

- strona niemiecka: przedstawiciele zakładów w Niemczech, trenerzy pracy, ekspert prawny ds. tworzenia warsztatów

- strona polska: przedstawiciele władz lokalnych, rzemieślnicy, liderzy kół terenowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

- wykładowcy: przedstawiciele partnera niemieckiego oraz zaproszeni wykładowcy z Polski

Tematyka seminarium:

 • Możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie wykonywania pracy.

 • Podstawy prawne tworzenia miejsc pracy i zatrudniania niepełnosprawnych pracowników w Polsce i Niemczech.

 • Przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy.

 • Metodyka zatrudniania i wspierania w procesie pracy niepełnosprawnych pr acowników.


Praktyki zawodowe w niemieckich warsztatach pracy (Uckermärkische Werkstätten gemeinnützige Gesellschaft mbH) dają osobom niepełnosprawnym możliwość nauki bezpośrednio na stanowisku pracy, pod okiem doświadczonych rzemieślników. Jest to również szansa poznania zawodów takich jak stolarz, tapicer, ogrodnik czy elektromechanik.
Równie ważne są szkolenia rzemieślników wspierających, którzy pracują wraz z osobami niepełnosprawnymi i w razie potrzeby pomagają im.


Kwiecień 2004. Bariery językowe nie są żadną przeszkodą.
Schwedt - dział pralnia.


10 maj - 09 czerwiec 2004. Warsztaty pracy w Pinnow - ogrodnictwo.
Prace przy małych krzewach.


Przy pielęgnacji pelargonii w szklarni w Pinnow.


14 - 25 czerwiec 2004.Odnawianie krzeseł.
Warsztaty w Schwedt - dział tapicerstwo.


Przygotowanie materiałów do pracy.


28 czerwiec - 09 lipiec 2004. Warsztaty w Prenzlau - dział elektromontażu. Produkcja kondensatorów.


Nauka lutowania.


12 lipiec - 06 sierpień. Warsztaty w Prenzlau - montowanie kranów.


09 - 20 sierpień. Nauka szycia i wyszywania.
Warsztaty w Schwedt - dział tekstylny.


23 sierpień - 03 wrzesień. Szlifowanie powierzchni drzwi.
Warsztaty w Schwedt - stolarnia.


© 2004 PSOUU Koło w Szczecinie

PlanNET design