Wracam do strony GŁÓWNEJ



Jesteś na stronie
DAM PRACĘ
 

Przepisy prawne

Osiągnięcia projektu

Szukam pracy

Dam pracę

Forum dyskusyjne

Zespół redakcyjny

Finansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 
Unię Europejską 
 
 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie zachęca wszystkich pracodawców do zatrudniania w swoich firmach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W wyniku projektu Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do pracy w Zakładach Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Stowarzyszenie wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz warsztatami pracy w Niemczech w okresie 11 luty - 30 wrzesień 2004 przeszkolono 30 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 10 rzemieślników wspierających projekt.
Wszystkie osoby gotowe są do podjęcia pracy na otwartym rynku.

Jednocześnie istnieją możliwości dofinansowania miejsc pracy tworzonych dla tej grupy osób ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji na ten temat można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Mickiewicza 39.



 

© 2004 PSOUU Koło w Szczecinie

PlanNET design